Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Enstitü
genel
Eğitim Komisyonu
Müdür Yardımcısı Prof.Dr. Zeynep ÇOPUR
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ABD. Doç. Dr. Bilge MUTLUAY ÇETİNTAŞ
İşletme ABD. Prof. Dr. Semra KARACAER
Bilgi Belge Yönetimi ABD. Prof. Dr. Özgür KÜLCÜ
Ticaret Hukuku ABD. Doç. Dr. Sibel HACIMAHMUTOĞLU