Sosyoloji

Anabilim Dalý Hakkýnda
Yüksek Lisans
Doktora

Kadin ve Toplumsal Cinsiyet Çalismalari Yüksek Lisans Programi

Yüksek Lisans

Giriş Koşulları

1. Dört yıllık lisans eğitimini tamamlayarak herhangi bir bölümden mezun olan öğrenciler

2. Akademik başarı ortalamasının 4 üzerinden en az 2.4 veya eşdeğeri olması

3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 60 standart puan ya da uluslar arası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer puan almış olması ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 60 puan almış olması ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslar arası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden eşdeğeri puan alması gereklidir.

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, Üniversitemiz Senatosunun 15.01.2014 tarih ve 2014-28 sayılı ‘Yabancı Uyruklu Adayların Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programlarına Başvuru ve Kabul Koşullarına İlişkin Esaslar' Senato uyarınca kabul edilir.

5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

6. Programa giriş sınavında başarılı olan fakat lisans ya da yüksek lisansını sosyoloji dışında bir alanda yapmış olan öğrenciler ile öğrenimlerini sosyoloji alanında tamamlamış olmakla birlikte mülakat jürisince akademik birikimlerinin geliştirilmesi veya desteklenmesine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen öğrencilere mülakat jürisinin önerisi ve anabilim dalı başkanının onayı ile 1 yıl bilimsel hazırlık uygulanır.

 

Genel Başvuru Koşulları

Genel başvuru koşullarını ana sayfamızda bulunan Duyurulardan takip edebilirsiniz.

Mezuniyet Kosullari

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı Mezuniyet Koşulları Hakkında Bilgi İçinTiklayiniz

Dersler

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı Dersleri ve Ders İçerikleri Hakkında Bilgi İçinTiklayiniz

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
06800 Beytepe Ankara