Sosyoloji

Anabilim Dalý Hakkýnda
Yüksek Lisans
Doktora

Kadin ve Toplumsal Cinsiyet Çalismalari Yüksek Lisans Programi

Yüksek Lisans

Giris Kosullari

Başvuru ve Kayıt Kabul Koşulları;

1. Dört yıllık lisans eğitimini tamamlayarak herhangi bir bölümden mezun olan öğrenciler

2. Akademik başarı ortalamasının 4 üzerinden en az 2.4 veya eşdeğeri olması

3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 60 standart puan ya da uluslar arası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer puan almış olması ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 60 puan almış olması ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslar arası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden eşdeğeri puan alması gereklidir.

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, Üniversitemiz Senatosunun 15.01.2014 tarih ve 2014-28 sayılı ‘Yabancı Uyruklu Adayların Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programlarına Başvuru ve Kabul Koşullarına İlişkin Esaslar' Senato uyarınca kabul edilir.

5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

6. Programa giriş sınavında başarılı olan fakat lisans ya da yüksek lisansını sosyoloji dışında bir alanda yapmış olan öğrenciler ile öğrenimlerini sosyoloji alanında tamamlamış olmakla birlikte mülakat jürisince akademik birikimlerinin geliştirilmesi veya desteklenmesine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen öğrencilere mülakat jürisinin önerisi ve anabilim dalı başkanının onayı ile 1 yıl bilimsel hazırlık uygulanır.

 

Genel Basvuru Kosullari

Başvuru tarihleri: 02 Haziran 2014-27 Haziran 2014
SINAV TARİH VE SAATLERİ

SOSYOLOJİ

 

 

Sosyoloji Yüksek Lisans Giriş Sınavı (Yazılı)

07.07.2014

 10:00

Sosyoloji Yüksek Lisans Giriş Sınavı (Sözlü)

 08.07.2014

 09:30

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Kontenjanları


Program

Yüksek Lisans

Sosyoloji

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Asil

Yedek

Asil

Yedek

20

10

5

3

Yüksek Lisans Genel Başvuru Koşulları

 • Lisansüstü programlara başvuru koşulları "Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ile her anabilim dalının kendi yönergesi hükümlerince belirlenmektedir. Adaylar birden fazla lisansüstü programa başvuru koşullarını yerine getirdikleri takdirde ve mülakat tarih ve saatlerinin birbiri ile çakışmaması durumunda başvuru yapabilecek ancak birden fazla programa kesin kayıt yaptırma hakkı kazanır ise sadece bir programa kayıt yaptırabileceklerdir.
 • Başvurularda herhangi bir ücret alınmamaktadır.
 • Ön başvurular elektronik ortamda yapılmakta olup adaylar beyanda bulundukları bilgilerin resmi belgelerinin teslimi ve sınava kabul işlemini şahsen; şahsen başvuru yapamayanlar dilekçe ve/veya resmi vekalet verdikleri bir yakınları vasıtasıyla yaptırabilirler. Bu durumda ortaya çıkabilecek olan sorunlardan Enstitümüz sorumlu değildir.
 • Eksik belge ile başvuran adayların başvuru kayıt işlemleri kesinlikle yapılmayacaktır.
 • Adayların başvuru için beyan ettikleri diploma veya mezuniyet belgesi ile transkriptlerini ilgili kurumlardan “aslı gibidir” yaptırmaları, yaptıramayacak durumda olanların belgelerin asılları ve fotokopileri ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.
 • Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgesi veya diploma ile mezuniyet transkriptinin noterden onaylı tercüme edilerek teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Başvuruların ilan edilen toplam kontenjanın üç katından fazla olması halinde, yapılacak giriş sınavına çağrılacak adayların belirlenmesi için tüm adaylar ön değerlendirmeye tabi tutulur. ALES puanının % 60’ı ve mezuniyet not ortalamasının % 40’ı dikkate alınarak elde edilecek puan sırasına göre kontenjanın üç katına kadar aday giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.
 • Adayların başvurularında yanlış beyanda bulunmaları halinde sınav sonuçları geçersiz sayılacak, yanlış beyanda bulunanlar hakkında ilgili kurumlara bildirimde bulunulacaktır.

Başvuruda İzlenecek Adımlar

Başvuru İnternet ortamında "online" olarak doldurulacak Başvuru Formu ile yapılmaktadır.
Başvuru için öncelikle "http://enstitu.hacettepe.edu.tr/" adresinde yer alan "Aday Öğrenci" girişinden sisteme üye olmanız gerekmektedir. İşlemler:

 1. "http://enstitu.hacettepe.edu.tr" adresinden Aday Öğrenci Girişi'ni tıklayınız.
 2. Açılan enstitü listesinden Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün yanındaki seç butonunu tıklayınız.
 3. Başvurmayı istediğiniz anabilim dalının ilgili programını, adı ve düzeyi ile seçerek belirtiniz.

Örnek:  Sosyoloji Anabilim Dalı / Yüksek Lisans Programı

 1. Bu aşamada açılan pencerede istenen bilgileri doldurunuz. İstenen bilgileri girdikten sonra, ileri butonunu tıklayınız ve açılan "Aday Kayıt ve Mülakat Giriş Formu" nun çıktısını alıp, fotoğraf kutusuna vesikalık fotoğrafınızı yapıştırınız.
 2. Online başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, doldurulması gerekli bir diğer form da "Aday Kayıt Belgesi" (mülakat giriş belgesi) formudur. "Aday Kayıt Belgesi" linkinden ulaşacağınız bu formu doldurup, çıktısını almanız ve vesikalık fotoğrafınızı yapıştırmanız gerekmektedir.
 3. Bu iki belgeyi, aşağıda listelenen belgelerle birlikte, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İsleri Birimi'ne teslim ediniz.

Not: Başvurular şahsen yapılmalıdır. Şahsen başvuru yapamayanlar dilekçe veya resmi vekalet verdikleri bir yakınları vasıtasıyla yaptırabilirler. Başvuruda sunulan belgelerin iadesi yapılmamaktadır. Eksik belge ile başvuru kabul edilmemektedir.

Gerekli Belgeler

 1. Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin Onaylı Fotokopisi (1 Adet)

Adayların başvuru için beyan ettikleri diploma veya mezuniyet belgesi ile transkriptlerini ilgili kurumlardan “aslı gibidir” yaptırmaları, yaptıramayacak durumda olanların belgelerin asılları ve fotokopileri ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.  Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgesi veya diploma ile mezuniyet transkriptinin noterden onaylı tercüme edilerek teslim edilmesi gerekmektedir.

 1. Mezuniyet Derecesini Gösterir Not Çizelgesi (Transkript) (1 Adet)

Bütünleşik Doktora ve Yüksek Lisans başvuruları için Lisans; Doktora başvuruları için Lisans ve Yüksek Lisans derecesi için alınan derslerin notlarını ve mezuniyet derecesini gösteren transkript.(Diploma eki belgeleri transkript yerine kabul edilmemektedir.)

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)
 2. Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)
 3. ALES Belgesi

Yüksek Lisans Programına başvuru için gereken asgari ALES puanı aşağıda belirtildiği gibidir:

Anabilim Dalı

Puan Türü

Tezli Yüksek Lisans

Sosyoloji

SÖZ/EA

60

Not:Yabancı uyruklu adayların müracaat ettiği program için ALES veya Senato tarafından belirlenen uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören  (GRE, GMAT vb.)sınavlardan herhangi birinden programlara giriş için gerekli minumum standart puana sahip olmaları gerekmektedir.
Yabancı Dil Belgesi
Anabilim Dalının Yüksek Lisans programlarına alınacak adayların Yabancı Dil puan kriterleri aşağıda belirtildiği gibidir:


Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

Sosyoloji

TOEFL- IBT

TOEFL-CBT

TOEFL-PBT

YDS/ÜDS/KPDS

IELTS

TÖMER

72

198-199

531-532

60

5

70

 • Yüksek Lisans programlarında Yabancı Dil Puanı ön koşul değildir. Sınavlarda başarılı olan ve Yabancı Dil Puanı öngörülen puanın altında olan öğrencilere H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14.maddesinin 5.fıkrası uyarınca uygulama yapılacaktır.
 • Yüksek Lisans programına başvuru yapacak yabancı dil puanı yeterli olmayan adaylar; başvuru sırasında öğrenci işleri veri tabanı otomasyonuna, girmiş oldukları yabancı dil sınav türünü (KPDS, ÜDS, YDS, TOEFL vb.), sınav tarihini ve sınav puanını girerek başvurularını yapmaları  gerekmektedir.
 • Yüksek Lisans programına başvuru yapacak yabancı dil puanı olmayan adaylar; başvuru sırasında öğrenci işleri veri tabanı otomasyonuna girerken herhangi bir yabancı dil sınav türünü (KPDS, ÜDS, YDS, TOEFL vb.) seçerek, sınav tarihi kısmına 29.05.2013 tarihini yazarak ve sınav puanı olarak da “sıfır” ( 0 ) puanını yazarak başvurularını yapmaları gerekmektedir.

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR:

 • Anabilim Dalı Türkçe dilde eğitim verdiği için Yüksek Lisans programına müracaat edecek Yabancı uyruklu adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi (TÖMER) istenecektir.
 • Yabancı uyruklu adayların müracaat ettiği program için ALES veya Senato tarafından belirlenen uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören  (GRE, GMAT vb.)sınavlardan herhangi birinden programlara giriş için gerekli minumum standart puana sahip olmaları gerekmektedir.

 Giriş Sınavı ve Sınav Sonuçları

Giriş sınavları,ilgili Anabilim dallarında ilan edilen tarihte ve saatlerde yapılmaktadır.
Giriş sınavı aşamasında başarılı sayılmak için tam notun, yüksek lisans programları için en az %50'sinin, doktora programları için en az %60'inin alınması gerekmektedir. Adayların Genel Basari Notu' nun hesaplanmasında ALES' ten alınan puanın %50’si, akademik ortalamanın %20'si, mülakat notunun da %30'u dikkate alınmaktadır. Genel Başarı Notunun 100 üzerinden, yüksek lisans programları için en az 60, doktora programları için ise en az 70 olması gerekir.

Giriş Sınav Sonuçları sonucunda mevcut kontenjanlar doğrultusunda kesin kayıt yaptırma hakkını elde edenler ile varsa yedek kayıt yaptırma hakkını elde edenlerin listesi 18.07.2014 tarihinde Enstitü web sayfamızdan ilan edilecek olup ayrı bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

* Yabancı dil eşdeğerlikleri için tiklayiniz

*GRE-GMAT Dönüşüm Tabloları için tıklayınız


Mezuniyet Kosullari

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı Mezuniyet Koşulları Hakkında Bilgi İçinTiklayiniz

Dersler

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı Dersleri ve Ders İçerikleri Hakkında Bilgi İçinTiklayiniz