Sosyoloji

Anabilim Dalý Hakkýnda
Yüksek Lisans
Doktora

Kadin ve Toplumsal Cinsiyet Çalismalari Yüksek Lisans Programi

Yüksek Lisans

Giris Kosullari

Başvuru ve Kayıt Kabul Koşulları;

1. Dört yıllık lisans eğitimini tamamlayarak herhangi bir bölümden mezun olan öğrenciler

2. Akademik başarı ortalamasının 4 üzerinden en az 2.4 veya eşdeğeri olması

3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 60 standart puan ya da uluslar arası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer puan almış olması ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 60 puan almış olması ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslar arası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden eşdeğeri puan alması gereklidir.

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, Üniversitemiz Senatosunun 15.01.2014 tarih ve 2014-28 sayılı ‘Yabancı Uyruklu Adayların Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programlarına Başvuru ve Kabul Koşullarına İlişkin Esaslar' Senato uyarınca kabul edilir.

5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

6. Programa giriş sınavında başarılı olan fakat lisans ya da yüksek lisansını sosyoloji dışında bir alanda yapmış olan öğrenciler ile öğrenimlerini sosyoloji alanında tamamlamış olmakla birlikte mülakat jürisince akademik birikimlerinin geliştirilmesi veya desteklenmesine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen öğrencilere mülakat jürisinin önerisi ve anabilim dalı başkanının onayı ile 1 yıl bilimsel hazırlık uygulanır.

 

Genel Basvuru Kosullari

Başvuru tarihleri:

01 Haziran – 26 Haziran 2015

Giriş Sınav tarih, saat ve yer:

Sosyoloji Yüksek Lisans Yazılı Sınavı (Türk / Uluslararası Uyruklu Adaylar)

06.07.2015 Saat 09:30

Sosyoloji Yüksek Lisans Giriş Sınavı (Türk / Uluslararası Uyruklu Adaylar)

07.07.2015 Saat 09:30

Sınav Yeri: Sosyoloji Bölüm Baskanligi / Edebiyat Fakültesi

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Kontenjanları

Program

Yüksek Lisans

Sosyoloji

TC Uyruklu

Uluslararası Uyruklu

Asıl

Yedek

Asıl

Yedek

20

10

5

5

Yüksek Lisans Genel Başvuru Koşulları
üstü programlara başvuru koşulları "Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Egitim-Ögretim Yönetmeligi" ile her anabilim dalının kendi yönergesi hükümlerince belirlenmektedir. Adaylar birden fazla lisansüstü programa başvuru koşullarını yerine getirdikleri takdirde ve mülakat tarih ve saatlerinin birbiri ile çakışmaması durumunda başvuru yapabilecek ancak birden fazla programa kesin kayıt yaptırma hakki kazanır ise sadece bir programa kayıt yaptırabileceklerdir.

2- Başvurularda herhangi bir ücret alınmamaktadır.


3- Ön başvurular elektronik ortamda beyana dayalı olarak alınmaktadır. Adayların beyanda bulundukları bilgilerin resmi belgelerini başvuru süresi içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar belgelerin Enstitüye teslim işlemini şahsen; şahsen başvuru yapamayanlar yetkilendirdikleri kiþiyle ilgili tüm bilgileri ve yetkili kildigi islemleri açikça belirttikleri islak imzali dilekçe ile yetki (vekâlet) verdikleri bir yakınları/tanidiklari aracılığıyla yaptırabilirler. Şahsen yapılmayan başvurularda ortaya çıkabilecek sorunlardan Enstitümüz sorumlu değildir.


4- Eksik belge ile başvuran adayların başvuru kayıt işlemleri kesinlikle yapılmayacaktır.

5- Adayların başvuru için beyan ettikleri diploma veya mezuniyet belgesi ile transkriptlerini ilgili kurumlardan "aslı gibidir" yaptırmaları, yaptıramayacak durumda olanların belgelerin asılları ve fotokopileri ile birlikte gelmeleri gerekmektedir. Mezuniyet ortalamasının yer aldığı transkriptte ilgili kurum tarafından ortalamanın 100’lük sisteme çevrilmiş halinin bulunması ve adayların başvuru sırasında 100’lük sisteme çevrilmiş not ortalamalarını kullanmaları zorunludur..


6- Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgesi veya diploma ile mezuniyet transkriptinin noterden onaylı tercüme edilerek teslim edilmesi gerekmektedir. Transkripte yer alan not ortalamasının 100’lük sisteme çevrilmiş halinin bulunması gerekmektedir.


7- Başvuruların ilan edilen toplam kontenjanın üç katından fazla olması halinde, yapılacak giriş sınavına çağrılacak adayların belirlenmesi için tüm adaylar ön değerlendirmeye tabi tutulur. ALES puanının % 60'i ve mezuniyet not ortalamasının % 40'i dikkate alınarak elde edilecek puan sırasına göre kontenjanın üç katına kadar aday giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya göre son sırada ayni puana sahip birden fazla adayın olması halinde bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.


8- Adayların başvuru sırasında yanlış beyanda bulunmaları halinde sınav sonuçları geçersiz sayılacak, yanlış beyanda bulunanlar hakkında ilgili kurumlara bildirimde bulunulacaktır.


Başvuruda İzlenecek Adımlar: Başvurular, Internet ortamında "online" formatta doldurulacak Başvuru Formu ile yapılacaktır. Söz konusu forma ulaşmak için  adayların öncelikle "http://enstitu.hacettepe.edu.tr/" adresinde yer alan "Aday Öğrenci" girişinden sisteme üye olması gerekmektedir.


İşlemler:
1. "http://enstitu.hacettepe.edu.tr" adresinden Aday Öğrenci Girişi'ni tıklayınız.
2. Açılan enstitü listesinden Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün yanındaki seç butonunu tıklayınız.
3. Başvurmayı istediğiniz anabilim dalının ilgili programını, adı ve düzeyi ile seçerek belirtiniz.
Örnek:Sosyoloji Anabilim Dalı / Sosyoloji / Yüksek Lisans Programı
4. Bu aşamada açılan pencerede istenen bilgileri doldurunuz. İstenen bilgileri girdikten sonra, ileri butonunu tıklayınız ve açılan "Aday Kayıt ve Giriş Sınavı Formu"nun çıktısını alıp, fotoğraf kısmına son bir yıl içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafınızı yapıştırınız.
5. Online başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, doldurulması gerekli bir diğer form da "Aday Kayıt Belgesi" (Sınavı Giriş Belgesi) formudur. "Aday Kayıt Belgesi" linkinden ulaşacağınız bu formu doldurup, çıktısını almanız ve vesikalık fotoğrafınızı yapıştırmanız gerekmektedir.
6. Bu iki belgeyi, aşağıda listelenen belgelerle birlikte, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri Birimi'ne teslim ediniz. Belgelerin süresi içerisinde teslim edilmemesi halinde online başvuru geçersiz sayılacaktır.
Hatırlatma:

1- Başvurular şahsen yapılmasi tercih edilmelidir.Eger sahsen başvuru yapilamayacak ise bknz:Genel Başvuru Koşulları (3)

2-Başvuruda sunulan belgelerin iadesi yapılmamaktadır.

3-Eksik belge ile başvuru kabul edilmemektedir.


Gerekli Belgeler
1. Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin Onaylı Fotokopisi (1 Adet)
ın diploma veya mezuniyet belgesi ile transkriptlerini ilgili kurumlardan "aslı gibidir" ibaresiyle onaylatmaları, Onaylatamayacak durumda (ilgili kurumun şehir dışı/yurt dışında bulunması durumunda) olanların belgelerin asılları ve fotokopileri ile birlikte Enstitümüze müracaat etmeleri gerekmektedir. Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgesi veya diploma ile mezuniyet transkriptinin noterden onaylı tercüme edilerek teslim edilmesi gerekmektedir.

2. Mezuniyet Derecesini Gösterir Not Çizelgesi (Transkript) (1 Adet) (Yüzlük Sistemde mezuniyet not ortalamasý bulunmalýdýr.)
Doktora başvuruları için Lisans ve Yüksek Lisans derecesi için alınan derslerin notlarını ve mezuniyet derecesini gösteren transkript.(Diploma eki belgeleri transkript yerine kabul edilmemektedir.) (Mezuniyet ortalamasının yer aldığı transkriptte ilgili kurum tarafından ortalamanın 100’lük sisteme çevrilmiş halinin bulunması ve adayların başvuru sırasında 100’lük sisteme çevrilmiş not ortalamalarını kullanmaları zorunludur.)
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)
4. Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)
5. ALES Belgesi Doktora Programýna başvuru için gereken asgari ALES puanı aşağıda belirtildiği gibidir:


Anabilim Dalı

Puan Türü

Tezli Yüksek Lisans

Sosyoloji

SÖZ/EA

60

Not: Uluslararası uyruklu adayların müracaat ettiği program için ALES veya Senato tarafından belirlenen uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören  (GRE, GMAT vb.) sınavlardan herhangi birinden programlara giriş için gerekli minimum standart puana sahip olmaları gerekmektedir.
6. Yabancı Dil Belgesi Anabilim Dalının Yüksek Lisans Programina alınacak adayların Yabancı Dil puan kriterleri aşağıda belirtildiği gibidir:

Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

Sosyoloji

YDS

TÖMER

60

70

 

  • Yüksek Lisans programlarında Yabancı Dil Puanı ön koşuldur. Yüksek Lisans programlarına müracaat edecek olan Türk ve Uluslararası uyruklu adaylar merkezi yabancı dil sınavı ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından H.Ü. Senatosu tarafından kabul edilen ilgili programın minimum yabancı dil puanına sahip olmak zorundadırlar.
  • Yabancı Dil Belgesi olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR:

  • Anabilim Dalı Türkçe dilde eğitim verdiği için Yüksek Lisans programına müracaat edecek Uluslararası uyruklu adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi (TÖMER) istenecektir.
  • Uluslararası uyruklu adayların müracaat ettiği program için ALES veya Senato tarafından belirlenen uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören  (GRE, GMAT vb.) sınavlardan herhangi birinden programlara giriş için gerekli minimum standart puana sahip olmaları gerekmektedir.

Giriş Sınavı ve Sınav Sonuçları
Giriş Sınavları, ilgili Anabilim dallarında ilan edilen tarihte ve saatlerde yapılmaktadır. Giriş Sınavı aşamasında başarılı sayılmak için tam notun, yüksek lisans programları için en az %50'sinin, doktora programları için en az %60'inin alınması gerekmektedir. Adayların Genel Basari Notu' nun hesaplanmasında ALES' ten alınan puanın %50'si, akademik ortalamanın %20'si, mülakat notunun da %30'u dikkate alınmaktadır. Genel Basari Notunun 100 üzerinden, yüksek lisans programları için en az 60, doktora programları için ise en az 70 olması gerekir.


Giriş Sınav Sonuçları sonucunda mevcut kontenjanlar doğrultusunda kesin kayıt yaptırma hakkını elde edenler ile varsa yedek kayıt yaptırma hakkını elde edenlerin listesi 24.07.2015tarihinde Enstitü web sayfamızdan ilan edilecek olup ayrı bir bilgilendirme yapılmayacaktır.


* Yabancı dil eşdeğerlikleri için tıklayınız.
                                                                                            
*GRE-GMAT Dönüşüm Tabloları için tıklayınız.

Mezuniyet Kosullari

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı Mezuniyet Koşulları Hakkında Bilgi İçinTiklayiniz

Dersler

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı Dersleri ve Ders İçerikleri Hakkında Bilgi İçinTiklayiniz