Sosyoloji

Anabilim Dalı Hakkında
Yüksek Lisans
Doktora

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisans

Giriş Koşulları

1.Herhangi bir Lisans Programından mezun ve akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 2.40 veya eşdeğeri olması,
2.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı’nın (ALES) sözel ve eşit ağırlık puan türlerinin birinden en az 60 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer puan almış olmak.
3.  Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) en az 60 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen Almanca sınavlardan birinden 60 eşdeğeri puan almış olmak.
4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.
5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.
6. Yüksek lisans öğrencilerinin sınav değerlendirilmesinde tam not üzerinden en az %50 alan ve genel başarı notundan da tam notun en az %60'ını sağlayan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır. Genel başarı notunun eşitliği halinde sınav notu dikkate alınır.
7. Programa giriş sınavında başarılı olan fakat lisans ya da yüksek lisansını sosyoloji dışında bir alanda yapmış olan öğrenciler ile öğrenimlerini sosyoloji alanında tamamlamış olmakla birlikte mülakat jürisince akademik birikimlerinin geliştirilmesi veya desteklenmesine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen öğrencilere mülakat jürisinin önerisi ve anabilim dalı başkanının onayı ile 1 yıl bilimsel hazırlık uygulanır.
Sosyoloji Yüksek Lisans Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılmaktadır. Yazılı sınav notunun ağırlığı %40, sözlü sınav notunun ağırlığı % 60 olarak hesaplanır. Yazılıdan 40 puanın altında not alan öğrenciler, sözlü sınava alınmazlar.

Genel Başvuru Koşulları

Genel başvuru koşullarını ana sayfamızda bulunan Duyurulardan takip edebilirsiniz.

Mezuniyet Kosullari

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı Mezuniyet Koşulları Hakkında Bilgi İçinTiklayiniz

Dersler

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı Dersleri ve Ders İçerikleri Hakkında Bilgi İçinTiklayiniz

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
06800 Beytepe Ankara