Sosyoloji

Anabilim Dalı Hakkında
Yüksek Lisans
Doktora

Yüksek Lisans

Giris Kosullari

Başvuru ve Kayıt Kabul Koşulları;

1. Herhangi bir lisans programından mezun olmuş olmaları

2. Akademik başarı ortalamalarının 4 üzerinden en az 2,4 veya eşdeğeri olması,

3. KPDS’ veya ÜDS den en az 60 ya da Üniversite Senatosunca kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğer puan almış olmaları,

4. ALES’in sözel veya eşit ağırlıklı türlerinden birinden en az 55 puan almış olmaları,

5. Mülakattan 100 üzerinden en az 70 puan almaları,

6.ALES puanının yüzde 50’si, lisans not ortalamasının yüzde 20’si ve mülakattan alınan puanın yüzde 30’unun toplamı suretiyle elde edilen genel başarı puanının en az 70 olması,

*Özel Öğrenci statüsündeki müracaatlar Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından değerlendirilir.

Genel Basvuru Kosullari

Bu dönem kontenjan bulunmamaktadır.

Mezuniyet Kosullari

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı Mezuniyet Koşulları Hakkında Bilgi İçinTiklayiniz

Dersler

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı Dersleri ve Ders İçerikleri Hakkında Bilgi İçinTiklayiniz