Sağlık Yönetimi

Anabilim Dali Hakkinda
Tezsiz Yuksek Lisans (İkinci Öğretim)
Yuksek Lisans
Doktora
Butunlesik Doktora
Uzaktan Egitim II.Ogretim Tezsiz Yuksek Lisans

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans

Giriş Koşulları

1.Herhangi bir alandan lisans diplomasına sahip herkes programa başvurabilir.
2. Başvuru için asgari bir akademik başarı ortalaması zorunluluğu bulunmamaktadır.
3. Başvuruda ALES ve Yabancı Dil koşulu aranmaz. Ancak ALES ve Yabancı Dil puanı olan adaylar bu puanlarını belgelendirdikleri takdirde yapılacak olan Giriş Sınavı değerlendirmesinde aşağıdaki ağırlıklar kullanılır ve ALES ve Yabancı Dil puanını belgelendirmeyenlerin değerlendirme puanı sıfır olarak kabul edilir.
Belge Değerlendirme Ağırlığı:
ALES Puanı: % 20                             Yabancı Dil Puanı: %10
Akademik Ortalama: %30                 Mülakat: %40
4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.
5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

Genel Başvuru Koşulları

Genel başvuru koşullarını ana sayfamızda bulunan Duyurulardan takip edebilirsiniz.

Mezuniyet Kosullari

Sağlık Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Mezuniyet Koşulları İçin Tıklayınız

Dersler

Sağlık Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersleri ve Ders İçerikleri İçin Tıklayınız

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
06800 Beytepe Ankara